Informatie voor de patiënt

Niet geconventioneerd

Henk Devreese
Tandarts-specialist in de orthodontie
3-01152-33-007
BV DEVREESE HENK ORTHODONTIE (KBO: 894.376.721)
Aard 9 bus B0
9880 Aalter
T. 09/328.61.57
www.orthodontie-aalter.be
orthodontie.aalter@gmail.com 
(Deze is enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische)

  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AMMA Polisnummer: 156124
    Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:
  • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
  • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
  • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Exploitatievergunning: CLD-0045540 (tot 21/02/2034)

Erkende beroepsvereniging waarbij uw Tandarts-specialist in de Orthodontie is aangesloten:

  • BUOS (Belgian Union of Orthodontist Specialists)
  • VVT (Vlaamse Vereniging voor Tandartsen)

In deze praktijk worden exclusieve orthodontie behandelingen voorgesteld, al dan niet in een multi-disciplinair kader.


  •  

Tarieven:
Advies met verslag: € 45
Orthodontische studie incl. RX’n: € 310
Vroegtijdige correctie: € 675
Orthodontische correctie met brackets: € 2500 – € 3500

Kostenramingen worden steeds voor aanvang van elke behandeling en bij het bespreken van het behandelplan uiteengezet.

GDPR: In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw orthodontist worden uitgewisseld.

Ortho Aalter

Henk Devreese
Aard 9 Bus B0
9880 Aalter
T. 09 328 61 57

orthodontie.aalter@gmail.com

Ma, Di en Vr: van 9 • 13 en 14 • 18 uur
Wo: van 13 • 18 uur
Do: van 13.30 • 19 uur

Ortho Deinze

Annelies Muller
Guido Gezellelaan 90
9800 Deinze
T. 09 328 14 15